Nitrazepam

Nitrazepam is een middel dat ingezet kan worden wanneer u last heeft van angst. De spieren kunnen door dit middel ontspannen, maar weet ook dat het middel u suf kan maken. Het voorkomt epileptische aanvallen. Het is een middel dat in wordt gezet wanneer u last heeft van slapeloosheid. Als u het middel inneemt dan kunt u binnen 15-30 minuten al merken dat u slaperig en rustig wordt. Het kan acht tot twaalf uur aanhouden. Let er goed op dat u het middel niet te lang gaat gebruiken en goed oplet met autorijden. Het is vaak beter om geen auto te rijden wanneer u last heeft van de bijwerkingen. Sommige mensen zullen er niets van merken.

 

Gebruik Nitrazepam

Het middel Nitrazepam 5 mg is rustgevend en dat kan u prima helpen als u op een andere manier niet tot rust kunt komen. Nitrazepam is zonder recept verkrijgbaar en dat gaat er voor zorgen dat u snel van de klachten af bent. Bijwerkingen kunnen er altijd optreden, of dat u Nitrazepam nu voor de eerste keer gaat gebruiken of al vaker heeft gebruikt. Het kan zijn dat u Nitrazepam voor een andere klacht heeft gekregen. In ieder geval kan het bij angst werken en kunnen spanningen afnemen. Dit kan er voor zorgen dat u suf wordt. Hierdoor kan het zijn dat autorijden niet verantwoord is. Sommige mensen gebruiken Nitrazepam vaker en zij merken nauwelijks wat van de bijwerkingen. Laat uw lichaam aan het middel wennen, zodat u weet wat de mogelijkheden zijn van dit geneesmiddel. Nitrazepam kopen geeft u de mogelijkheid om van uw angsten af te komen. Het kan zijn dat u er meteen vanaf bent, maar het kan ook zijn dat het een paar dagen in moet werken. De bijwerkingen kunnen even optreden en naderhand weggaan, waardoor u nog beter het positieve effect van de Nitrazepam merkt.

 

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven, ook de volgende dag.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen), zelden ook nog de volgende middag bij gebruik als slaapmiddel

 • Slaperigheid, sufheid en vermoeidheid. Hierdoor zijn uw reactie- en concentratievermogen verminderd, waardoor u een grote kans heeft op ongelukken. Ongelukken kunnen bijvoorbeeld ook plaatsvinden in het verkeer, bij het beklimmen van een ladder, bedienen van apparaten of bij bewakings- en controlewerkzaamheden. Maar u heeft bijvoorbeeld ook meer kans te vallen als u ‘s nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen), zelden ook nog de volgende middag bij gebruik als slaapmiddel

 • Verminderde coördinatie. Hierdoor kunt u onhandig zijn in uw bewegingen en moeite hebben duidelijk te spreken (te articuleren).
 • Spierzwakte, krachteloos gevoel in spieren. Deze bijwerking kan andere klachten veroorzaken, zoals:
  Wazig zien of dubbelzien, door een tijdelijk effect op de oogspieren.
  Incontinentie voor urine of juist moeilijk kunnen plassen. Deze bijwerkingen ontstaan door onvoldoende beheersing van de blaasspier.
  Snurken door verslapping van de huig. Heeft u tijdens uw slaap wel eens last heeft dat uw adem korte tijd stilvalt (slaapapneu)? U kunt hier door dit medicijn meer last van krijgen. Neem contact op met uw arts als u dat merkt.
  Vallen, vooral doordat dit medicijn ook de coördinatie vermindert. Vooral ouderen en mensen met spierziekten hebben hier kans op.
  Mensen met myasthenia gravis (een ernstige spierziekte) kunnen meer last krijgen van deze ziekte. Raadpleeg uw arts bij verergering van de klachten (zoals algemene spierzwakte, dubbelzien, dichtvallende oogleden, moeite met slikken, kauwen of ademhalen).
 • Trager denken, geheugenproblemen, moeilijker kunnen concentreren, minder alert zijn, verwardheid. Deze klachten kunnen toenemen als u dit medicijn langere tijd gebruikt.
 • Afname gevoelens: dit middel vlakt niet alleen emoties zoals angst en spanning af, maar ook positieve, zoals blijdschap en tevredenheid. Ook uw betrokkenheid bij en inlevingsvermogen in anderen kan verminderen.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, verstopping en diarree, droge mond of juist extra speekselvorming, problemen met slikken. Veranderde eetlust: meer of juist minder trek. Hierdoor ook veranderingen in het lichaamsgewicht.
 • Hoofdpijn en duizeligheid. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na enige tijd als u gewend bent geraakt aan het medicijn.
 • Zweten en hartkloppingen.
 • Droge ogen. Vooral mensen met contactlenzen kunnen last krijgen van droge ogen.
 • Huiduitslag en jeuk. Meestal is dit onschuldig, maar (zeer zelden) kunnen de verschijnselen ernstig zijn. Raadpleeg uw arts als de uitslag er ongewoon uitziet, als u er last van heeft, of als u ook koorts of blaren krijgt.
 • Afhankelijkheid. U kunt last krijgen van ontwenningsverschijnselen als u stopt met het gebruik. Bij kortdurend gebruik is de kans hierop zeer klein. Gebruikt u dit medicijn langer dan twee weken dagelijks als slaapmiddel of langer dan twee maanden tegen epilepsie? Dan heeft u hier wel een grote kans op. Bouw daarom altijd geleidelijk af als u dit medicijn langere tijd dagelijks gebruikt heeft.
 • Verminderde werkzaamheid als u dit medicijn gedurende meer dan twee weken elke dag gebruikt. Het medicijn werkt dan niet meer of werkt minder goed om te slapen. Gebruik dit medicijn daarom alleen af en toe of voor periodes van maximaal twee weken. Bij epilepsie kan het medicijn na verloop van maanden tot jaren minder goed werken.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Nachtmerries, meestal in de vroege ochtend.
 • Onrust en prikkelbaarheid. Dus tegenovergestelde verschijnselen dan u van dit medicijn zou verwachten. Ook kunnen waandenkbeelden en hallucinaties voorkomen. Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.
 • Geheugenverlies van gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens gebruik van dit medicijn. Bijvoorbeeld gebeurtenissen in de nacht.
 • Depressieve gevoelens kunnen aan het licht komen.
 • Minder zin in seks.
 • Longproblemen. Heeft u last van hoesten, bemoeilijkte ademhaling, pijn op de borst, koorts en koude rillingen? Stop dan met het gebruik en waarschuw meteen een arts. Na stoppen gaan de longproblemen meestal weer weg.
 • Bloedafwijkingen en leverproblemen. Bij plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken of extreme vermoeidheid moet u direct een arts waarschuwen.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart, waar u zich zorgen over maakt.

Bij epilepsie kunt u ervan uitgaan dat de bijwerkingen meestal verminderen als u gewend bent geraakt aan het medicijn. Ze zullen meestal opwegen tegen de risico’s die door epileptische aanvallen ontstaan. Overleg met uw arts als u er wel veel last van heeft.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl

Nitrazepam

Online Nitrazepam bestellen

Het bestellen van Nitrazepam gaat erg snel wanneer u de keuze maakt om het middel online te bestellen. Zorg ervoor dat de bijwerkingen, de voordelen, de verwachtingen, de klachten waarvoor u Nitrazepam kunt gebruiken en wanneer u het geneesmiddel in moet nemen bekend zijn. Dit kan voor iedereen anders zijn, dus neemt u de tijd om u in te lezen wat Nitrazepam zonder recept voor u kan doen. Het zal uw klachten verminderen en hopelijk heeft u zo min mogelijk of geen last van de bijwerkingen en ervaart u alleen alle voordelen. Angsten kunnen verminderen als u Nitrazepam direct gaat gebruiken en de bijsluiter aanhoudt om te weten hoe dat u het middel op de juiste wijze in moet nemen.